על צמות ומצות

אנחנו רואים את זה קורה. כשספרי הצמרת של ישראל יקבלו את קופסת הקרטון הטבעי, הם קודם כל ימששו אותה ויורידו בזהירות את הסרט והברכה, כמו שהם פותחים קשר בלי להכאיב אפילו טיפה. אחר כך הם ירימו את כיסוי המצות ההורס וילטפו אותו כמו אחרי החלקת קרטין. ואז הם יראו את צלחת המצות עם טקסטורת הברייל ויעבירו עליה "ויש" איטי, כמו על שיער שהרגע גולח, אבל נגד כיוון הצמיחה.
זהו. אנחנו את שלנו עשינו.

לשיחת חד גדיא, הקהל מתבקש לעבור לנוח (כלומר לפתוח את הכפתור בג'ינס )

רעיונות מותאמים אישית? הצעות מחיר? סתם לקבל השראה? כאן